Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Departments

Staff

Higher Learning

SUSȚINERE TEZĂ STUPARU (DUMITRIU) E. Adriana

Anunț susținere tezăDownload CV conducător doctorat Download CV doctorandDownload CV președinte comisieDownload CV referent 1Download CV referent 2Download CV referent 3Download Rezumat tezăDownload

SUSȚINERE TEZĂ POPA Șt. Sorin Adrian

Anunț susținere teză Download CV conducător doctoratDownload CV doctorandDownload CV președinte comisieDownload CV referent 1Download CV referent 2Download CV referent 3Download Rezumat tezaDownload

CIPRIAN DRAGNE

Coordonator: Veturia Chiroiu. Titlul tezei: „Conceperea și simularea sistemelor mecanice destinate chirurgiei asistate robotic pe baza optimizării multi-obiectiv și a ingineriei concurențiale”. Anul de începere: 2019. Prezentare-CDragneDownload

News

SISOM 2020 SISOM-2020-3Download

SORIN ADRIAN POPA

Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza perfomanţelor dispozitivelor elastomerice anti-seismice din componenţa sistemelor de izolare dinamică a bazei”. Anul de începere: 2015. Prezentare - Sorin Adrian PopaDownload

ADRIAN ION CIOCODEIU

Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „Comportarea dinamică a panourilor stratificate cu poliuretan la excitații ale acțiunilor exterioare semnificative”. Anul de începere: 2017. Prezentare - Adrian Ion CiocodeiuDownload

OVIDIU PAUL VOICU

Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamică la baza a construcțiilor sub acțiunea seismică”. Anul de începere: 2016. Prezentare - Voicu Ovidiu PaulDownload

NICOLAE IACOB

Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamica a grupului de acţionare cu impact asupra vibraţiilor transmise şi a confortului interior la navele fluviale şi maritime”. Anul de începere: 2016. Prezentare teza - Iacob NicolaeDownload