Alexandra-Cătălina Ciocîrlan

Coordonator: Luige Vlădăreanu. Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea sistemelor de control inteligent al vectorilor de roboți mobili autonomi”. Anul de începere: 2018.

Posted on: July 6, 2020, by :