Anunț angajare Director adjunct

Ca urmare a procesului verbal încheiat pe data de 12.06.2019, cu ocazia finalizării concursului pentru ocuparea postului de Director adjunct, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Mecanica Solidelor, Comisia de concurs a stabilit candidatul ales: Dr. ing. Victor Vlădăreanu. Nota finală candidat: 10,00. Situație candidat: admis.

Posted on: June 18, 2019, by :