PN-III-P2-2.1-PED-2019-0085

CONTRACT  447PED/2020 Titlu: Sistem robotic modular si reconfigurabil pentru simularea cutremurelor (Acronim: POSEIDON) Echipă cercetare: Dr. Ligia Munteanu, director proiect, IMSAR Prof. Cornel Brișan, responsabil proiect, UTCN, Dr. Veturia Chiroiu, IMSAR Prof. Mircea Bara, UTCN Dr. Cristian Rugină, IMSAR Prof. Polidor Bratu, IMSAR Dr. Ciprian Lăpușan, UTCN Drd. Alin Stan, IMSAR…

Anunț angajare

Institutul de Mecanica Solidelor, cu sediul în str. Constantin Mille nr. 15, sector 1, București, scoate la concurs 1 post cercetător științific gr. III și 1 post cercetător științific în domeniul inginerie mecatronică, robotică și mecanică, pentru detalii tel. 021.314.40.36. FISE DE POSTDownload

REZULTATE ADMITERE LA DOCTORAT

Rezultatele concursului de admitere la doctorat din data de 08.10.2020 în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie mecanică rezultate_admitere_doctorat_2020Download

ADMITERE LA DOCTORAT 2020-2021

Joi 08.10.2020, ora 11.00, va avea loc, în Sala de Consiliu a I.M.S.A.R., susţinerea colocviului de admitere la doctorat în anul universitar 2020-2021. anunt_sustinere_admitereDownload

SUSȚINERE TEZĂ STUPARU (DUMITRIU) E. Adriana

Anunț susținere tezăDownload CV conducător doctorat Download CV doctorandDownload CV președinte comisieDownload CV referent 1Download CV referent 2Download CV referent 3Download Rezumat tezăDownload

SUSȚINERE TEZĂ POPA Șt. Sorin Adrian

Anunț susținere teză Download CV conducător doctoratDownload CV doctorandDownload CV președinte comisieDownload CV referent 1Download CV referent 2Download CV referent 3Download Rezumat tezaDownload

CONFERINȚĂ SISOM ONLINE

Pe 17 septembrie 2020 se va susține prima conferință SISOM online http://imsar.ro/events/

CIPRIAN DRAGNE

Coordonator: Veturia Chiroiu. Titlul tezei: „Conceperea și simularea sistemelor mecanice destinate chirurgiei asistate robotic pe baza optimizării multi-obiectiv și a ingineriei concurențiale”. Anul de începere: 2019. Prezentare-CDragneDownload

News

SISOM 2020 SISOM-2020-3Download

SORIN ADRIAN POPA

Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza perfomanţelor dispozitivelor elastomerice anti-seismice din componenţa sistemelor de izolare dinamică a bazei”. Anul de începere: 2015. Prezentare - Sorin Adrian PopaDownload