Anunț angajare Director adjunct

Ca urmare a procesului verbal încheiat pe data de 12.06.2019, cu ocazia finalizării concursului pentru ocuparea postului de Director adjunct, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Mecanica Solidelor, Comisia de concurs a stabilit candidatul ales: Dr. ing. Victor Vlădăreanu. Nota finală candidat: 10,00. Situație candidat: admis.…

Concurs angajare 27.06.2019

Institutul de Mecanica Solidelor cu sediul în str. Constantin Mille nr. 15, sector 1, București, scoate la concurs 1/2 (jumătate) post cercetător științific gradul I, în domeniul inginerie, mectronică, robotică și mecanică, în data de 27 iunie 2019, ora 11.00. Relații la telefon 021.314.40.36. Conform adresei Academiei Române nr. 240…

Concurs angajare 12.06.2019

Institutul de Mecanica Solidelor scoate la concurs un post de Director Adjunct. Concursul va avea loc în data de 12 iunie 2019, ora 11.00. Relații și detalii la sediul instituției din str. Constantin Mille nr.15, sector 1, București. Tel. 021.314.40.36 Regulamentul pentru ocuparea postului de director adjunct

Concurs angajare 28.05.2019

Institutul de Mecanica Solidelor scoate la concurs un post de cercetător științific grad III în domeniul sistemelor dinamice. Data examenului este 28 mai 2019. Relații și depunerea dosarelor se face în str. Constantin Mille nr. 15, sector 1, București. Tel. 021.312.67.36. Grila Calcul Punctaj CS III

Metodologie Concurs CS I / CS II

L319_03StatutPersCerc lista-documentelor-din-dosarul-de-concurs-cs-i_ii omencs-nr_4106_2016-anexa-1_comisii-de-specialitate-si-domeniiile-aro Promovarea în grad a cercetătorilor științifici Regulament_IMS

Concurs Angajare 28.03.2019

Institutul de Mecanica Solidelor cu sediul in Str. C-tin Mille, Nr. 15, Sector 1, Bucuresti scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific Gr. II in domeniul Robotica si Mecatronica in data de 28.03.2019 ora 11.00. Pentru depunere dosare , inscriere la concurs la sediul institutiei din Bucuresti. Relatii si…

Concurs angajare 26.02.19

Institutul de Mecanica Solidelor scoate la concurs un post de Cercetător științific în domeniul Robotică și mecatronică în data de 26.02.2019, ora 11. Informații în privința depunerii dosarului de înscriere sunt disponibile la telefon 0213126736 și la sediul instituției. Fișa postului pentru Cercetător științific

Concurs Angajare 28.02.2019

Institutul de Mecanica Solidelor cu sediul in Str. C-tin Mille, Nr. 15, Sector 1, Bucuresti scoate la concurs 1 post de Asistent de cercetare stiintifica în cadrul proiectului de cercetare PNIII-P1-1.2- PCCDI-2017-0637/2018, MultiMonD2  in data de 28.02.2019, ora 11.00. Pentru depunere dosare , inscriere la concurs la sediul institutiei din…