Anunțăm susținerea publică a tezei de abilitare a Dr. ing. Nicolae-Doru Stănescu, care va avea loc pe data de 9 februarie 2015, ora 12.00, la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române. Titlul tezei de abilitare: Stability of Mechanical Systems with Nonlinear Behavior