Concurs angajare 27.06.2019

Institutul de Mecanica Solidelor cu sediul în str. Constantin Mille nr. 15, sector 1, București, scoate la concurs 1/2 (jumătate) post cercetător științific gradul I, în domeniul inginerie, mectronică, robotică și mecanică, în data de 27 iunie 2019, ora 11.00. Relații la telefon 021.314.40.36.

Conform adresei Academiei Române nr. 240 din 22.05.2019, concursul pentru ocuparea postului este suspendat până la 1.09.2019.

Posted on: May 10, 2019, by :