Centru de Transfer Tehnologic „CTT-ROBTA”

Academia Română, Institutul de Mecanica Solidelor, Centru de Transfer Tehnologic CTT-ROBTA

Director Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române (IMSAR) 

– Membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R

tudor.sireteanu@imsar.ro

Director Centru de Transfer Tehnologic CTT-ROBTA

luige.vladareanu@imsar.ro