Despre

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Str. Constantin Mille nr. 15

Pentru relații financiar-contabile: enescuelena62@yahoo.com

Tel. / Fax: +40 21 312 67 36


Comitetul de acustică

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este o organizație de cercetare fundamentală și aplicativă avansată în domeniul mecanicii solide. IMSAR își are originea în Institutul de Mecanică Aplicată Traian Vuia înființat în 1949 sub egida Academiei Române. În 1965, Centrul de Mecanică Solidă a lucrat ca institut de cercetare independent. Între 1977 și 1989, Centrul a fost Departament al Institutului de Fizică și Tehnologia Materialelor, aparținând fostului Comitet Național pentru Energie Nucleară. În 1990 acest Departament de cercetare a devenit actualul Institut de Mecanica Solidelor al Academiei Române. Din 1949, cercetarea fundamentală și interdisciplinară întreprinsă fie independent, fie în parteneriat cu alte universități și institute de cercetare românești și internaționale, a fost și continuă să fie în centrul activității Institutului.