Higher Learning

ACADEMIA ROMÂNĂ SCOSAAR

Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSARDirector Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSAR

– Membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

tudor.sireteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea:

Direcţii principale de cercetare:

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ” Smart Dynamic Systems”


Compartiment doctorate din IMSAR

– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Activitate doctorală – secțiunea Documente:

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți


Conducători științifici


Conducatori de doctorat 2022

– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

veturia.chiroiu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie

Direcţii principale de cercetare:

– rezistența materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate și plasticitate;

– biomecanică, termodinamică;

– mecatronică şi robotică.

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

luige.vladareanu@imsar.ro

PhD Report Prof. Vladareanu

CV Luige Vladareanu Sc Doctorala 2021

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul în timp real în mecanica solidelor

Direcţii principale de cercetare:

– controlul în timp real al sitemelor dinamice cu aplicații în robotică și mecatronică;  (http://iftomm.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=392&Itemid=290);

– human-robot (H2R) interaction systems; machine-to-machine (M2M) interfaces; prediction; machine learning; advanced intelligent control; intelligent sensor systems;  intelligent decision support systems; versatile intelligent portable platforms (https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control);
 
– IoT technologies; cyber-physical systems; IT Industry 4.0 /5.0 concept; industrial systems in the 5G digital age;
 
– intelligent sensors applied to rescue robots; firefighting robots; rehabilitation robots; robot-assisted surgery; domestic robots, (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2799). 
 
Profil academic și științific

IFToMM VLADAREANU Luige (Romania)

Sensors „Advanced Intelligent Control through Versatile Intelligent Portable Platforms”

Sensors „Advanced Intelligent Control in Robots”

International Conference on Robotics and Solid States (ICRSS’20) Conference Chair 2020

Universal Society for Applied Research (USAR) SPEAKERS ICCMIT 2021

ICCMIT’21 SPECIAL SESSIONS “Advanced Intelligent Control Methods in Robotics and Mechatronics”


– prof. univ. , Director General la ICECON –

polidor.bratu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Mecanică tehnică și vibrații

Direcţii principale de cercetare:

– analiza comportării rigidelor și a corpurilor deformabile

– modelarea reologică a corpurilor deformabile

– izolarea dinamică

– comportarea echipamentelor în regim dinamic

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

ligia.munteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea și simularea sistemelor dinamice cu aplicații în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica mediilor deformabile;

– vibrații și controlul vibrațiilor;

– materiale inteligente, acustică;

– biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Profil academic și științific


– prof. univ. emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

nicolae.pop@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica computaţională;

– probleme de contact elastic cu frecare;

– teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare și impact;

– metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale care controlează şi optimizează probleme de echilibru, de traiectorie şi de stabilitatea roboţilor.

Profil academic și științific 

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ”Frictional Quasistatic Contact Problems”


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți

Direcţii principale de cercetare:

– proiectare sisteme mecanice si mecatronice;

– tehnologii de fabricare componente sisteme mecanice, mecatronice și roboți;

– statistică aplicată în inginerie;

– tehnici de control în timp real – sisteme mecatronice și roboți.

Profil academic și științific

Cercetare doctorală


  Susțineri


   Regulament privind organizarea și desfășurarea doctoratului în Academia Română

   Admitere doctorat 2021: 

   1. Nr. locuri 2021 – 2022
   2. Anunt important
   3. Cerere inscriere
   4. Fisa de inscriere
   5. Propunere tema teza

   Bibliografie_admitere_doctorat_IMSAR_2021

   Rezultate colocviu de admitere la doctorat 2021

   Contract doctorat cu stipendiu 2021

   Contract doctorat fara stipendiu 2021

   Planul studiilor – doctorat 2021

   CONTRACT OF UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITH SCHOLARSHIP

   CONTRACT FOR UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITHOUT SCHOLARSHIP

   UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES PLAN

   Cursuri_SCOSAAR-IMSAR_2021-2022

   Fisa succinta disciplina Introducere in studiul materialelor compozite

   Fisa succinta disciplina Elemente de Mecanica, mecatronica si robotica

   Fisa succinta disciplina Mecanica mediilor deformabile

   Fisa succinta disciplina Mecanica tehnica si vibratii

   Fisa_succinta_disciplina_cap_spec_mat

   SCOSAR Orar 2020-2021 Cap Spec Matem

   SCOSAR Orar 2021-2022 Cap Spec Matem

   Fisa_succinta_disciplina_modelare_simulare_sist_mec_tr

   SCOSAR Orar 2020-2021 Model SIM CTR

   SCOSAR Orar 2021-2022 Model SIM CTR

   Fisa_succinta_disciplina_cinematica_dinamica_roboti

   SCOSAR Orar 2020-2021 D&C Rob

   SCOSAR Orar 2021-2022 Dinam Cinem Robotilor

   Fisa_succinta_disciplina_modele_reologice_comp

   Fisa_succinta_disciplina_izolarea_dinamica

   Fisa_succinta_disciplina_metode de rez. ec. dif.ord

   Orar 2020-2021_SCOSAAR_ Met_Rez_Ec_Dif_Ordinare

   Orar 2021-2022_SCOSAAR_ Met_Rez_Ec_Dif_Ordinare

   Fisa_succinta_disciplina_controlul sist.ec. dif

   Orar 2020-2021_SCOSAAR_ Controlul sist_de_ ec_dif

   Orar 2021-2022_SCOSAAR_ Controlul sist_de_ ec_dif

   Fisa_succinta_disciplina_statistica aplicata

   Fisa_succinta_disciplina_tehnologii fabricare mecanice

   Fisa_succinta_disciplina_analiza_ simularea_ sisteme_ mecanice

   Orar_Prof. Mihaiela Iliescu

   Fisa succinta disciplina Introducere in controlul vibratiilor

   Curs de Etică și Integritate Academică pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018

   Fisa succinta disciplina Etica si integritate academica

   Doctoranzii aflați în stagiu și pregătire elaborare teză

   Tabel centralizator doctoranzi septembrie 2021

   Formulare necesare stagiului doctoral

   1 Cerere sustinere examen

   1a Cerere comisie examen

   1b PV_sustinere examen

   2a cerere sustinere proiect de cercetare

   2b pv sustinere proiect de cercetare

   2c proiect de cercetare model

   3a cerere sustinere raport de cercetare

   3b pv sustinere raport de cercetare

   3c raport 1

   3d raport 2

   4. CATALOG_EXAMEN

   Standarde elaborare teză doctorat
   Standardele de elaborare a tezei de doctorat sunt în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului învățământului din 06.03.2013 și cu OMEN 5110-2018 din 17.09.2018 – anexa 17.

   Ordin elaborare teza doctorat 06.03.2013

   OMEN 5110/2018 STANDARDE

   Standarde doctorale

   Metodologii 

   Metodologie admitere doctorat

   GHID DE REDACTARE TEZA DOCTORAT 

   GHID REDACTARE TEZA SCOSAAR

   ANEXE GHID

   METODOLOGIE COTUTELA

   Metodologie privind doctoratul in cotutela

   Anexa 1-Cerere de cotutelă

   Anexa 2-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română)

   Anexa 3-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză)

   Anexa 4-Model de acord de cotutelă de teză doctorat

   Anexa 5 Model Acord de cotutela interna – interdisciplinară

   Anexa 6 Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis

   Anexa 7 Agreement of Academic Cooperation

   Anexa 8 Convention de Cotutelle Internationale De These

   METODOLOGIE EVALUARE CONDUCATORI DOCTORAT

   Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat

   Anexe

   METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

   METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

   ANEXE METODOLOGIE

   METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA ŞI REVOCAREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

   METODOLOGIE

   ANEXE

   METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

   METODOLOGIE-MOBILITATI

   Anexa 1

   METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

   METODOLOGIE

   ANEXE .doc

   METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT

   METODOLOGIE

   Anexa 1 pct.g) Cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare

   Anexa 2 Date verificare ANTIPLAGIAT

   Anexa 3 pct.i) Rezoluția conducătorului de doctorat

   Anexa 4 pct. s) Declarația de asumare a răspunderii

   Anexa 5 pct. h) Declarația de asumare a răspunderii

   Anexa 6 pct.w) Structura listei de lucrări

   Anexa 7 pct. x) Declarație privind publicarea

   Anexa 8 pct. k ) Propunere comisie de doctorat

   Anexa 9 pct j) referat preliminar

   Anexa 10 pct. p) Adeverință bibliotecă

   Anexa 11 pct. n ) Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

   Anexa 12 pct. o) anunt sustinere publica

   Anexa 13 VOT referent absent de la sedinta publica a sustinerii tezei

   Anexa 14 pct t) Procesul verbal al susținerii publice al tezei de doctorat

   Anexa 15 pct y) Adresă înaintare Ministerul Educației

   Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat

   Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare de doctorat

   Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat

   Anexa 1

   Metodologie transfer credite