Higher Learning

ACADEMIA ROMÂNĂ SCOSAAR

Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSARDirector Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSAR

– Membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

tudor.sireteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea:

Direcţii principale de cercetare:

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ” Smart Dynamic Systems”


Compartiment doctorate din IMSAR

– cercetător ştiinţific gradul III în I.M.S.A.R –

doina.marin@imsar.ro

Activitate doctorală – secțiunea Documente:

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți


Conducători științifici


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

veturia.chiroiu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie

Direcţii principale de cercetare:

– rezistența materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate și plasticitate;

– biomecanică, termodinamică;

– mecatronică şi robotică.

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

luige.vladareanu@imsar.ro

PhD Report Prof. Vladareanu

CV Luige Vladareanu Sc Doctorala 2021

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul în timp real în mecanica solidelor

Direcţii principale de cercetare:

– controlul în timp real al sitemelor dinamice cu aplicații în robotică și mecatronică;  (http://iftomm.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=392&Itemid=290);

– human-robot (H2R) interaction systems; machine-to-machine (M2M) interfaces; prediction; machine learning; advanced intelligent control; intelligent sensor systems;  intelligent decision support systems; versatile intelligent portable platforms (https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control);
 
– IoT technologies; cyber-physical systems; IT Industry 4.0 /5.0 concept; industrial systems in the 5G digital age;
 
– intelligent sensors applied to rescue robots; firefighting robots; rehabilitation robots; robot-assisted surgery; domestic robots, (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2799). 
 
Profil academic și științific

IFToMM VLADAREANU Luige (Romania)

Sensors “Advanced Intelligent Control through Versatile Intelligent Portable Platforms”

Sensors “Advanced Intelligent Control in Robots”

International Conference on Robotics and Solid States (ICRSS’20) Conference Chair 2020

Universal Society for Applied Research (USAR) SPEAKERS ICCMIT 2021

ICCMIT’21 SPECIAL SESSIONS “Advanced Intelligent Control Methods in Robotics and Mechatronics”


– prof. univ. , Director General la ICECON –

polidor.bratu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Mecanică tehnică și vibrații

Direcţii principale de cercetare:

– analiza comportării rigidelor și a corpurilor deformabile

– modelarea reologică a corpurilor deformabile

– izolarea dinamică

– comportarea echipamentelor în regim dinamic

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

ligia.munteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea și simularea sistemelor dinamice cu aplicații în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica mediilor deformabile;

– vibrații și controlul vibrațiilor;

– materiale inteligente, acustică;

– biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Profil academic și științific


– prof. univ. emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

nicolae.pop@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica computaţională;

– probleme de contact elastic cu frecare;

– teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare și impact;

– metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale care controlează şi optimizează probleme de echilibru, de traiectorie şi de stabilitatea roboţilor.

Profil academic și științific 

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ”Frictional Quasistatic Contact Problems”


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți

Direcţii principale de cercetare:

– proiectare sisteme mecanice si mecatronice;

– tehnologii de fabricare componente sisteme mecanice, mecatronice și roboți;

– statistică aplicată în inginerie;

– tehnici de control în timp real – sisteme mecatronice și roboți.

Profil academic și științific

Cercetare doctorală

 • ADRIAN ION CIOCODEIU
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „Comportarea dinamică a panourilor stratificate cu poliuretan la excitații ale acțiunilor exterioare semnificative”. Anul de începere: 2017.
 • ADRIANA DUMITRIU (STUPARU)
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza soluțiilor de izolare dinamică pentru reducerea vibrațiilor motoarelor termice de acționare a vehiculelor autopropulsate”.  Anul de începere: 2015.
 • ALEXANDRA-CĂTĂLINA CIOCÎRLAN
  Coordonator: Luige Vlădăreanu. Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea sistemelor de control inteligent al vectorilor de roboți mobili autonomi”. Anul de începere: 2018.
 • ALIN-FLORENTIN STAN
  Coordonator: Ligia Munteanu în cotutelă cu Nicolae-Doru STĂNESCU (Univeritatea din Pitești). Titlul tezei: „ Studii și cercetări privind dinamica rigidului suspendat elastic”. Anul de începere: 2019.
 • CIPRIAN DRAGNE
  Coordonator: Veturia Chiroiu. Titlul tezei: „Conceperea și simularea sistemelor mecanice destinate chirurgiei asistate robotic pe baza optimizării multi-obiectiv și a ingineriei concurențiale”. Anul de începere: 2019.
 • IONEL OPREA
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza performanţelor sistemelor de protecţie la acţiuni impulsive pentru interacţiunea vehicul – barieră”. Anul de începere: 2017.
 • MARIUS PANDELEA
  Coordonator: Luige Vlădăreanu. Titlul tezei: „Contribuții teoretice și experimentale privind controlul inteligent avansat al stabilității roboților pășitori antropomorfi în medii virtuale și reale”, Anul de începere: 2016.
 • MIHAI RĂDULESCU
  Coordonator: Luige Vlădăreanu Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea unei platforme robot versatilă, inteligentă, portabilă cu sisteme de control în timp real pentru roboți mobili” Anul de începere: 2014
 • NICOLAE IACOB
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamica a grupului de acţionare cu impact asupra vibraţiilor transmise şi a confortului interior la navele fluviale şi maritime”. Anul de începere: 2016.
 • OVIDIU PAUL VOICU
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamică la baza a construcțiilor sub acțiunea seismică”. Anul de începere: 2016.
 • SORIN ADRIAN POPA
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza perfomanţelor dispozitivelor elastomerice anti-seismice din componenţa sistemelor de izolare dinamică a bazei”. Anul de începere: 2015.

Susțineri


Regulament privind organizarea și desfășurarea doctoratului în Academia Română

Admitere doctorat 2021: 

 1. Nr. locuri 2021 – 2022
 2. Anunt important
 3. Cerere inscriere
 4. Fisa de inscriere
 5. Propunere tema teza

Bibliografie_admitere_doctorat_IMSAR_2021

Rezultate colocviu de admitere la doctorat 2021

Contract doctorat cu stipendiu 2021

Contract doctorat fara stipendiu 2021

Planul studiilor – doctorat 2021

CONTRACT OF UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITH SCHOLARSHIP

CONTRACT FOR UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITHOUT SCHOLARSHIP

UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES PLAN

Cursuri_SCOSAAR-IMSAR_2021-2022

Fisa succinta disciplina Introducere in studiul materialelor compozite

Fisa succinta disciplina Elemente de Mecanica, mecatronica si robotica

Fisa succinta disciplina Mecanica mediilor deformabile

Fisa succinta disciplina Mecanica tehnica si vibratii

Fisa_succinta_disciplina_cap_spec_mat

SCOSAR Orar 2020-2021 Cap Spec Matem

SCOSAR Orar 2021-2022 Cap Spec Matem

Fisa_succinta_disciplina_modelare_simulare_sist_mec_tr

SCOSAR Orar 2020-2021 Model SIM CTR

SCOSAR Orar 2021-2022 Model SIM CTR

Fisa_succinta_disciplina_cinematica_dinamica_roboti

SCOSAR Orar 2020-2021 D&C Rob

SCOSAR Orar 2021-2022 Dinam Cinem Robotilor

Fisa_succinta_disciplina_modele_reologice_comp

Fisa_succinta_disciplina_izolarea_dinamica

Fisa_succinta_disciplina_metode de rez. ec. dif.ord

Orar 2020-2021_SCOSAAR_ Met_Rez_Ec_Dif_Ordinare

Orar 2021-2022_SCOSAAR_ Met_Rez_Ec_Dif_Ordinare

Fisa_succinta_disciplina_controlul sist.ec. dif

Orar 2020-2021_SCOSAAR_ Controlul sist_de_ ec_dif

Orar 2021-2022_SCOSAAR_ Controlul sist_de_ ec_dif

Fisa_succinta_disciplina_statistica aplicata

Fisa_succinta_disciplina_tehnologii fabricare mecanice

Fisa_succinta_disciplina_analiza_ simularea_ sisteme_ mecanice

Orar_Prof. Mihaiela Iliescu

Fisa succinta disciplina Introducere in controlul vibratiilor

Curs de Etică și Integritate Academică pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018

Fisa succinta disciplina Etica si integritate academica

Doctoranzii aflați în stagiu și pregătire elaborare teză

Tabel centralizator doctoranzi septembrie 2021

Formulare necesare stagiului doctoral

1 Cerere sustinere examen

1a Cerere comisie examen

1b PV_sustinere examen

2a cerere sustinere proiect de cercetare

2b pv sustinere proiect de cercetare

2c proiect de cercetare model

3a cerere sustinere raport de cercetare

3b pv sustinere raport de cercetare

3c raport 1

3d raport 2

4. CATALOG_EXAMEN

Standarde elaborare teză doctorat
Standardele de elaborare a tezei de doctorat sunt în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului învățământului din 06.03.2013 și cu OMEN 5110-2018 din 17.09.2018 – anexa 17.

Ordin elaborare teza doctorat 06.03.2013

OMEN 5110/2018 STANDARDE

Standarde doctorale

Metodologii 

Metodologie admitere doctorat

GHID DE REDACTARE TEZA DOCTORAT 

GHID REDACTARE TEZA SCOSAAR

ANEXE GHID

METODOLOGIE COTUTELA

Metodologie privind doctoratul in cotutela

Anexa 1-Cerere de cotutelă

Anexa 2-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română)

Anexa 3-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză)

Anexa 4-Model de acord de cotutelă de teză doctorat

Anexa 5 Model Acord de cotutela interna – interdisciplinară

Anexa 6 Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis

Anexa 7 Agreement of Academic Cooperation

Anexa 8 Convention de Cotutelle Internationale De These

METODOLOGIE EVALUARE CONDUCATORI DOCTORAT

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat

Anexe

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

ANEXE METODOLOGIE

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA ŞI REVOCAREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

METODOLOGIE

ANEXE

METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

METODOLOGIE-MOBILITATI

Anexa 1

METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

METODOLOGIE

ANEXE .doc

METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT

METODOLOGIE

Anexa 1 pct.g) Cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare

Anexa 2 Date verificare ANTIPLAGIAT

Anexa 3 pct.i) Rezoluția conducătorului de doctorat

Anexa 4 pct. s) Declarația de asumare a răspunderii

Anexa 5 pct. h) Declarația de asumare a răspunderii

Anexa 6 pct.w) Structura listei de lucrări

Anexa 7 pct. x) Declarație privind publicarea

Anexa 8 pct. k ) Propunere comisie de doctorat

Anexa 9 pct j) referat preliminar

Anexa 10 pct. p) Adeverință bibliotecă

Anexa 11 pct. n ) Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

Anexa 12 pct. o) anunt sustinere publica

Anexa 13 VOT referent absent de la sedinta publica a sustinerii tezei

Anexa 14 pct t) Procesul verbal al susținerii publice al tezei de doctorat

Anexa 15 pct y) Adresă înaintare Ministerul Educației

Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare de doctorat

Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat

Anexa 1

Metodologie transfer credite