Higher Learning

Conducători științifici


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie

Direcţii principale de cercetare:

– rezistența materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate și plasticitate;

– biomecanică, termodinamică;

– mecatronică şi robotică.

Doctoranzi:

– ŞTIRBU F. Andreea Cristina – doctorand cu bursă


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul în timp real în mecanica solidelor

Direcţii principale de cercetare:

– mecatronică;

– conducerea roboților;

– învățare automată.

Doctoranzi:

– CIUPITU R. Liviu – doctorand cu bursă

– RĂDULESCU Al. Mihai – doctorand cu bursă

– MILER (BOŞCOIANU) C. Elena-Corina – doctorand fără bursă

– PANDELEA Marius –doctorand cu bursă

– CIOCÎRLAN C. Alexandra Cătălina – doctorand cu bursa


– prof. univ. , Director General la ICECON –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Mecanică tehnică și vibrații

Direcţii principale de cercetare:

– analiza comportării rigidelor și a corpurilor deformabile

– modelarea reologică a corpurilor deformabile

– izolarea dinamică

– comportarea echipamentelor în regim dinamic

Doctoranzi:

– POPA Sorin Adrian – doctorand fără bursă

– STUPARU Adriana – doctorand cu bursă

– IACOB Nicolae – doctorand cu bursă

– VOICU Ovidiu Paul – doctorand cu bursă

– ION CIOCODEIU Adrian – doctorand cu bursă

– OPREA Ionel – doctorand cu bursă


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea și simularea sistemelor dinamice cu aplicații în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica mediilor deformabile;

– vibrații și controlul vibrațiilor;

– materiale inteligente, acustică;

– biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Doctoranzi:

– MAJERCSIK Luciana –doctorand fără bursă


– prof. univ. emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica computaţională;

– probleme de contact elastic cu frecare;

– teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare și impact;

– metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale.

Doctoranzi:

– MASTAN Eliza-Piroska – doctorand cu bursă

– POP I. Ioan Adrian – doctorand cu bursă


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. –

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți

Direcţii principale de cercetare:

– proiectare sisteme mecanice si mecatronice;

– tehnologii de fabricare componente sisteme mecanice, mecatronice și roboți;

– statistică aplicată în inginerie;

– tehnici de control în timp real – sisteme mecatronice și roboți.

Doctoranzi:

– FRENŢ (RADU) V. Gabriela Corina – doctorand cu bursă

– CĂPĂŢÎNĂ G. Dragoş George – doctorand cu bursă


Cercetare doctorală


Susțineri


Regulament privind organizarea și desfășurarea doctoratului în Academia Română

Procedura operațională de evaluare a bursierilor doctoranzi 

Curs de Etică și Integritate Academică pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018