Higher Learning

ACADEMIA ROMÂNĂ SCOSAAR

Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSARDirector Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSAR

– Membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

tudor.sireteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea:

Direcţii principale de cercetare:


Compartiment doctorate din IMSAR

– cercetător ştiinţific gradul III în I.M.S.A.R –

doina.marin@imsar.ro

Activitate doctorală 2020-2021, secțiunea Documente:

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți


Conducători științifici


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

veturia.chiroiu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie

Direcţii principale de cercetare:

– rezistența materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate și plasticitate;

– biomecanică, termodinamică;

– mecatronică şi robotică.

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

luige.vladareanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul în timp real în mecanica solidelor

Direcţii principale de cercetare:

– controlul în timp real al sitemelor dinamice cu aplicații în robotică și mecatronică;  (http://iftomm.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=392&Itemid=290);

– human-robot (H2R) interaction systems; machine-to-machine (M2M) interfaces; prediction; machine learning; advanced intelligent control; intelligent sensor systems;  intelligent decision support systems; versatile intelligent portable platforms (https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control);
 
– IoT technologies; cyber-physical systems; IT Industry 4.0 /5.0 concept; industrial systems in the 5G digital age;
 
– intelligent sensors applied to rescue robots; firefighting robots; rehabilitation robots; robot-assisted surgery; domestic robots, (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2799). 
 
Profil academic și științific


– prof. univ. , Director General la ICECON –

polidor.bratu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Mecanică tehnică și vibrații

Direcţii principale de cercetare:

– analiza comportării rigidelor și a corpurilor deformabile

– modelarea reologică a corpurilor deformabile

– izolarea dinamică

– comportarea echipamentelor în regim dinamic

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

ligia.munteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea și simularea sistemelor dinamice cu aplicații în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica mediilor deformabile;

– vibrații și controlul vibrațiilor;

– materiale inteligente, acustică;

– biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Profil academic și științific


– prof. univ. emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

nicolae.pop@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica computaţională;

– probleme de contact elastic cu frecare;

– teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare și impact;

– metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale care controlează şi optimizează probleme de echilibru, de traiectorie şi de stabilitatea roboţilor.

Profil academic și științific 


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți

Direcţii principale de cercetare:

– proiectare sisteme mecanice si mecatronice;

– tehnologii de fabricare componente sisteme mecanice, mecatronice și roboți;

– statistică aplicată în inginerie;

– tehnici de control în timp real – sisteme mecatronice și roboți.

Profil academic și științific

Cercetare doctorală

 • ADRIAN ION CIOCODEIU
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „Comportarea dinamică a panourilor stratificate cu poliuretan la excitații ale acțiunilor exterioare semnificative”. Anul de începere: 2017.
 • ADRIANA DUMITRIU (STUPARU)
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza soluțiilor de izolare dinamică pentru reducerea vibrațiilor motoarelor termice de acționare a vehiculelor autopropulsate”.  Anul de începere: 2015.
 • ALEXANDRA-CĂTĂLINA CIOCÎRLAN
  Coordonator: Luige Vlădăreanu. Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea sistemelor de control inteligent al vectorilor de roboți mobili autonomi”. Anul de începere: 2018.
 • ALIN-FLORENTIN STAN
  Coordonator: Ligia Munteanu în cotutelă cu Nicolae-Doru STĂNESCU (Univeritatea din Pitești). Titlul tezei: „ Studii și cercetări privind dinamica rigidului suspendat elastic”. Anul de începere: 2019.
 • CIPRIAN DRAGNE
  Coordonator: Veturia Chiroiu. Titlul tezei: „Conceperea și simularea sistemelor mecanice destinate chirurgiei asistate robotic pe baza optimizării multi-obiectiv și a ingineriei concurențiale”. Anul de începere: 2019.
 • IONEL OPREA
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza performanţelor sistemelor de protecţie la acţiuni impulsive pentru interacţiunea vehicul – barieră”. Anul de începere: 2017.
 • MARIUS PANDELEA
  Coordonator: Luige Vlădăreanu. Titlul tezei: „Contribuții teoretice și experimentale privind controlul inteligent avansat al stabilității roboților pășitori antropomorfi în medii virtuale și reale”, Anul de începere: 2016.
 • MIHAI RĂDULESCU
  Coordonator: Luige Vlădăreanu Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea unei platforme robot versatilă, inteligentă, portabilă cu sisteme de control în timp real pentru roboți mobili” Anul de începere: 2014
 • NICOLAE IACOB
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamica a grupului de acţionare cu impact asupra vibraţiilor transmise şi a confortului interior la navele fluviale şi maritime”. Anul de începere: 2016.
 • OVIDIU PAUL VOICU
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Modelarea sistemului de izolare dinamică la baza a construcțiilor sub acțiunea seismică”. Anul de începere: 2016.
 • SORIN ADRIAN POPA
  Coordonator: Polidor Bratu. Titlul tezei: „ Analiza perfomanţelor dispozitivelor elastomerice anti-seismice din componenţa sistemelor de izolare dinamică a bazei”. Anul de începere: 2015.

Susțineri


Regulament privind organizarea și desfășurarea doctoratului în Academia Română

Contract doctorat cu stipendiu 2020

Contract doctorat fara stipendiu 2020

Cursuri SCOSAAR IMSAR 2020 2021

Fisa_succinta_disciplina__mat comp

Fisa_succinta_disciplina_elem_mec_mecat_robotica

Fisa_succinta_disciplina__mec medii def

Fisa_succinta_disciplina__mecanica tehnica vibratii

Fisa_succinta_disciplina_cap_spec_mat

Fisa_succinta_disciplina_modelare_simulare_sist_mec_tr

Fisa_succinta_disciplina_cinematica_dinamica_roboti

Fisa_succinta_disciplina_modele_reologice_comp

Fisa_succinta_disciplina_izolarea_dinamica

Fisa_succinta_disciplina_metode de rez. ec. dif.ord

Fisa_succinta_disciplina_controlul sist.ec. dif

Fisa_succinta_disciplina_statistica aplicata

Fisa_succinta_disciplina_tehnologii fabricare mecanice

Fisa_succinta_disciplina_analiza_ simularea_ sisteme_ mecanice

Fisa_succinta_disciplina__optional_introducere_control_vibratii

Curs de Etică și Integritate Academică pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018

Fisa succinta disciplina EIA SCOSAAR 2019-20

Doctoranzii aflați în stagiu și pregătire elaborare teză

Tabel centralizator doctoranzi octombrie 2020

Standarde elaborare teză doctorat
Standardele de elaborare a tezei de doctorat sunt în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului învățământului din 06.03.2013 și cu OMEN 5110-2018 din 17.09.2018 – anexa 17.

Ordin elaborare teza doctorat 06.03.2013

OMEN 5110/2018 STANDARDE

Standarde doctorale

Bibliografie admitere doctorat IMSAR 2020