Anunț angajare

Institutul de Mecanica Solidelor, cu sediul în str. Constantin Mille nr. 15, sector 1, București, scoate la concurs 1 post cercetător științific gr. III și 1 post cercetător științific în domeniul inginerie mecatronică, robotică și mecanică, pentru detalii tel. 021.314.40.36.

Posted on: November 9, 2020, by :