Mihai Rădulescu

Coordonator: Luige Vlădăreanu

Titlul tezei: „Contribuții la dezvoltarea unei platforme robot versatilă, inteligentă, portabilă cu sisteme de control în timp real pentru roboți mobili”

Anul de începere: 2014

Posted on: October 14, 2019, by :