ANUNȚ ANGAJARE

Institutul de Mecanica Solidelor anunţă scoaterea la concurs a unui post de Cercetător Științific gradul III, normă întreagă, în domeniul inginerie mecanică, mecatronică și robotică.

Posted on: July 16, 2021, by :