Formulare

Doctoranzii aflați în stagiu și pregătire elaborare teză

Tabel centralizator doctoranzi septembrie 2021

Formulare necesare stagiului doctoral

1 Cerere sustinere examen

1a Cerere comisie examen

1b PV_sustinere examen

2a cerere sustinere proiect de cercetare

2b pv sustinere proiect de cercetare

2c proiect de cercetare model

3a cerere sustinere raport de cercetare

3b pv sustinere raport de cercetare

3c raport 1

3d raport 2

4. CATALOG_EXAMEN

Standarde elaborare teză doctorat
Standardele de elaborare a tezei de doctorat sunt în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului învățământului din 06.03.2013 și cu OMEN 5110-2018 din 17.09.2018 – anexa 17.

Ordin elaborare teza doctorat 06.03.2013

OMEN 5110/2018 STANDARDE

Standarde doctorale