Metodologii

Metodologie admitere doctorat

GHID DE REDACTARE TEZA DOCTORAT 

GHID REDACTARE TEZA SCOSAAR

ANEXE GHID

METODOLOGIE COTUTELA

Metodologie privind doctoratul in cotutela

Anexa 1-Cerere de cotutelă

Anexa 2-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română)

Anexa 3-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză)

Anexa 4-Model de acord de cotutelă de teză doctorat

Anexa 5 Model Acord de cotutela interna – interdisciplinară

Anexa 6 Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis

Anexa 7 Agreement of Academic Cooperation

Anexa 8 Convention de Cotutelle Internationale De These

METODOLOGIE EVALUARE CONDUCATORI DOCTORAT

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat

Anexe

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

ANEXE METODOLOGIE

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA ŞI REVOCAREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

METODOLOGIE

ANEXE

METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

METODOLOGIE-MOBILITATI

Anexa 1

METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

METODOLOGIE

ANEXE .doc

METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT

METODOLOGIE

Anexa 1 pct.g) Cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare

Anexa 2 Date verificare ANTIPLAGIAT

Anexa 3 pct.i) Rezoluția conducătorului de doctorat

Anexa 4 pct. s) Declarația de asumare a răspunderii

Anexa 5 pct. h) Declarația de asumare a răspunderii

Anexa 6 pct.w) Structura listei de lucrări

Anexa 7 pct. x) Declarație privind publicarea

Anexa 8 pct. k ) Propunere comisie de doctorat

Anexa 9 pct j) referat preliminar

Anexa 10 pct. p) Adeverință bibliotecă

Anexa 11 pct. n ) Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

Anexa 12 pct. o) anunt sustinere publica

Anexa 13 VOT referent absent de la sedinta publica a sustinerii tezei

Anexa 14 pct t) Procesul verbal al susținerii publice al tezei de doctorat

Anexa 15 pct y) Adresă înaintare Ministerul Educației

Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare de doctorat

Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat

Anexa 1

Metodologie transfer credite