Organizare

ACADEMIA ROMÂNĂ SCOSAAR

Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSARDirector Departament Științe Inginerești, Mecanice, Calculatoare din IMSAR

– Membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

tudor.sireteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea:

Direcţii principale de cercetare:

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ” Smart Dynamic Systems”


Compartiment doctorate din IMSAR

– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Activitate doctorală – secțiunea Documente:

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți


Conducători științifici


Conducatori de doctorat 2022

– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

veturia.chiroiu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie

Direcţii principale de cercetare:

– rezistența materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate și plasticitate;

– biomecanică, termodinamică;

– mecatronică şi robotică.

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

luige.vladareanu@imsar.ro

PhD Report Prof. Vladareanu

CV Luige Vladareanu Sc Doctorala 2021

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul în timp real în mecanica solidelor

Direcţii principale de cercetare:

– controlul în timp real al sitemelor dinamice cu aplicații în robotică și mecatronică;  (http://iftomm.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=392&Itemid=290);

– human-robot (H2R) interaction systems; machine-to-machine (M2M) interfaces; prediction; machine learning; advanced intelligent control; intelligent sensor systems;  intelligent decision support systems; versatile intelligent portable platforms (https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control);
 
– IoT technologies; cyber-physical systems; IT Industry 4.0 /5.0 concept; industrial systems in the 5G digital age;
 
– intelligent sensors applied to rescue robots; firefighting robots; rehabilitation robots; robot-assisted surgery; domestic robots, (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2799). 
 
Profil academic și științific

IFToMM VLADAREANU Luige (Romania)

Sensors „Advanced Intelligent Control through Versatile Intelligent Portable Platforms”

Sensors „Advanced Intelligent Control in Robots”

International Conference on Robotics and Solid States (ICRSS’20) Conference Chair 2020

Universal Society for Applied Research (USAR) SPEAKERS ICCMIT 2021

ICCMIT’21 SPECIAL SESSIONS “Advanced Intelligent Control Methods in Robotics and Mechatronics”


– prof. univ. , Director General la ICECON –

polidor.bratu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Mecanică tehnică și vibrații

Direcţii principale de cercetare:

– analiza comportării rigidelor și a corpurilor deformabile

– modelarea reologică a corpurilor deformabile

– izolarea dinamică

– comportarea echipamentelor în regim dinamic

Profil academic și științific


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

ligia.munteanu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Modelarea și simularea sistemelor dinamice cu aplicații în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica mediilor deformabile;

– vibrații și controlul vibrațiilor;

– materiale inteligente, acustică;

– biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Profil academic și științific


– prof. univ. emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

nicolae.pop@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică

Direcţii principale de cercetare:

– mecanica computaţională;

– probleme de contact elastic cu frecare;

– teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare și impact;

– metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale care controlează şi optimizează probleme de echilibru, de traiectorie şi de stabilitatea roboţilor.

Profil academic și științific 

International Conference on Robotics and Solid States, ICCMIT’20 SPECIAL SESSIONS ”Frictional Quasistatic Contact Problems”


– cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S.A.R –

mihaiela.iliescu@imsar.ro

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti

Domeniul: Inginerie mecanică

Specialitatea: Sisteme Mecanice, Mecatronice și Roboți

Direcţii principale de cercetare:

– proiectare sisteme mecanice si mecatronice;

– tehnologii de fabricare componente sisteme mecanice, mecatronice și roboți;

– statistică aplicată în inginerie;

– tehnici de control în timp real – sisteme mecatronice și roboți.

Profil academic și științific

Doctoranzi


    Susțineri