Teză abilitare Dr. ing. Ioan Călin ROȘCA

Anunțăm susținerea publică a tezei de abilitare a Prof. dr. ing. Ioan Călin Roșca, care va avea loc pe data de 19 martie 2015, ora 12.00, la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române.
Titlul tezei de abilitare: Numerical and Experimental Simulation of Waves and Pulses Propagation through Inhomogeneous Elastic Medium

Posted on: February 19, 2015, by :

Leave a Reply