Teza abilitare Dr. Ing. Mihaiela Iliescu

Marţi 18.07.2017, ora 11.00, va avea loc, în Sala de Consiliu a I.M.S.A.R., susţinerea tezei de abilitare a dnei cercetător ştiinţific gr. II dr. Mihaiela ILIESCU cu titlul: “CERCETĂRI ŞI CONTRIBUŢII PRIVIND PROIECTAREA, FABRICAREA ŞI CONTROLUL SISTEMELOR MECANICE, MECATRONICE ŞI AL ROBOŢILOR” (Anunț)

CV Mihaiela Iliescu

Comisia de examinare: 
Presedinte: Prof. dr. ing. Luige VLĂDĂREANU – Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Membri: Prof. univ. dr. ing. D.H.C. Anton HADĂR – Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti
             Prof.univ. dr.ing. Polidor BRATU – Institutul de Cercetăripentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A,
             membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice

Membri supleanţi: Prof. univ. dr. ing. Adrian STOICA, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti
                             Prof. univ. dr. Nicolae POP – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Posted on: June 15, 2017, by :