Teză de abilitare Dr. Victor Vlădăreanu

Anunțăm susținerea publică a tezei de abilitare a dr. ing. Victor Vlădăreanu, care va avea loc pe data de 2 august 2021, ora 11.00, la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române.
Titlul tezei de abilitare: Controlul în timp real al sistemelor robotice și mecatronice.

Posted on: July 12, 2021, by :