Formulare

Formulare necesare stagiului doctoral

1. Cerere susținere examen

1a. Cerere comisie examen

1b. PV Susținere examen

2a. Cerere susținere proiect de cercetare

2b. PV Susținere proiect de cercetare

2c. Model proiect de cercetare

3a. Cerere susținere raport de cercetare

3b. PV Susținere raport de cercetare

3c. Raport 1

3d. Raport 2

4. Catalog examen

Standarde elaborare a tezei de doctorat

Standardele de elaborare a tezei de doctorat sunt în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului învățământului din 06.03.2013 și cu OMEN 5110-2018 din 17.09.2018 – anexa 17.

Some icons were created at Flaticon by: Surang, Freepik